• Welcome to Student Affairs Division
  • hep@um.edu.my
  • 03-79673506
logo
logo

Jawatankuasa redaksi majalah INSPIRE, BHEP akan menerbitkan majalah bil. 2 pada Julai 2022. Sehubungan itu, kami mempelawa pelajar untuk menyertai PERTANDINGAN KARYA KREATIF PELAJAR UNIVERSITI MALAYA. Karya Kreatif Pelajar hendaklah di dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja.

3 Karya terpilih akan menerima saguhati daripada BHEP sebanyak RM 50.00 seorang dan karya mereka akan disiarkan dalam majalah ini pada keluaran Julai 2022.

Pihak penganjur berhak membuat pindaan kepada karya berdasarkan persetujuan antara kedua pihak pelajar dan editor. Untuk mengikuti terbitan INSPIRE yang lepas, pelajar boleh layari laman web HEP di pautan https://hep.um.edu.my/inspire.