• Welcome to Student Affairs Department
  • hep@um.edu.my
  • 03-79673506
logo
logo

Bantuan ini adalah khas untuk membantu pelajar-pelajar Universiti Malaya (Warganegara dan Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda sahaja) yang memenuhi kriteria pemilihan seperti di bawah:-

  1. Terbuka Kepada Pelajar Ijazah Sarjana Muda Tempatan;
  2. Pendapatan Isi Rumah kurang daripada RM4,850.00 (B40);
  3. Pelajar tidak menerima mana-mana bantuan biasiswa/pinjaman ATAU pinjaman yang diberikan kurang dari RM4,000 satu semester; dan
  4. Mempunyai tunggakan yuran pada semester semasa. 

Jumlah bantuan adalah berdasarkan kriteria. Jika bantuan yang diterima tidak melangsaikan semua tunggakan yuran, maka pelajar perlu menyelesaikan baki tunggakan tersebut.

Bagi permohonan yang berjaya akan dimaklumkan melalui email dan bantuan ini akan dikreditkan terus ke dalam akaun maya pelajar. 

Pelajar yang berminat sila pohon melalui google form yang telah disediakan. (https://forms.gle/xEFgZ8az5pAdu5Dr5)

TARIKH TUTUP PERMOHONAN INI ADALAH PADA 11.55 MALAM, 30 OGOS 2023.

Sekiranya saudara/saudari mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan maklumat lanjut, boleh hubungi kami di talian 03-7967 7750 atau melalui email srw@um.edu.my.

Seksyen Kebajikan Pelajar / Student  Welfare Section

Universiti Malaya /University  Malaya

Tel: 03-7967 7750

Highlights