• Welcome to Student Affairs Department
  • hep@um.edu.my
  • 03-79673506
logo
logo

Pada 13 Januari 2024, satu Bengkel Pemantapan Peranan Pengetua Dalam Pentadbiran Kolej Kediaman telah diadakan. Bengkel ini melibatkan TNC (HEP), Timbalan Pengarah JHEP, 2 Pegawai JHEP dan semua Pengetua Kolej Kediaman (KK1-KK13 & UMEC Bachok).

Bengkel ini diadakan bertujuan untuk memantapkan peranan Pengetua di Kolej Kediaman dalam negurus dan mentadbiran hal ehwal kebajikan dan pembangunan kakitangan kolej kediaman dan pelajar. Selain itu, dapat membantu dari segi pembangunan akademik dan sahsiah, menjaga kebajikan dan disiplin pelajar.

Highlights