03-7967 3506 hep@um.edu.my

SEMESTER 2 SESI 2020/2021

Home / SEMESTER 2 SESI 2020/2021

KEMASUKAN "PELAJAR BERKEPERLUAN"
BAGI SEMESTER 2, SESI AKADEMIK 2020/2021


TARIKH KEMASUKAN : 18 FEBRUARI 2021

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
1 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Pergigian)
16 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
2 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Pendidikan)
16 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
3 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Perubatan)
16 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
4 SOP Kemasukan Semula "Pelajar Berkeperluan"
(Sebelum dan Semasa)
17 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
5 Sticker Kenderaan Bagi Tujuan Pendaftaran
di Point of Assembly (POA) - PPT KK9
17 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
6 Waktu Operasi Kaunter di PPT KK9 17 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 22 Februari 2021
7 Maklumat Tambahan 17 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021

TARIKH KEMASUKAN : 24 FEBRUARI 2021

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
1 Senarai 2 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
Jabatan Kejururawatan (Fakulti Perubatan)
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
2 SOP Kemasukan Semula "Pelajar Berkeperluan"
(Sebelum dan Semasa)
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
3 Sticker Kenderaan Bagi Tujuan Lapor Diri di
Point of Assembly (POA) - PPT KK9
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
4 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK9
22 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
5 Maklumat Tambahan 21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021
6 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Perniagaan & Perakaunan)
23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Tamat Mulai 1 Mac 2021

TARIKH KEMASUKAN : 1 & 2 MAC 2021

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
1 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Alam Bina)
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
2 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Farmasi)
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
3 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Kejuruteraan) - Tahun 4
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
4 Senarai 3 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Perubatan)
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP  Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
5 SOP Kemasukan Semula "Pelajar Berkeperluan"
(Sebelum dan Semasa)
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
6 Sticker Kenderaan Bagi Tujuan Lapor Diri di
Point of Assembly (POA) - PPT KK9
21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
7 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK8
Akan Dimaklumkan JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan
8 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK9
Akan Dimaklumkan JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan
9 Maklumat Tambahan 21 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan

 TARIKH KEMASUKAN : MULAI 1 MAC 2021 (PELAJAR IJAZAH TINGGI)

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
1 Senarai Nama Pelajar PG - MASTER (Warga) 23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
2 Senarai Nama Pelajar PG - PhD (Warga) 23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
3 List of Students PG - MASTER (International) 23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
4 List of Students PG - PhD (International) 23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.

TARIKH KEMASUKAN : 15 & 16 MAC 2021

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
1 Senarai 2 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Kejuruteraan)
23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
2 SOP Kemasukan Semula "Pelajar Berkeperluan"
(Sebelum dan Semasa)
23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
3 Sticker Kenderaan Bagi Tujuan Lapor Diri di
Point of Assembly (POA) - PPT KK9
23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
4 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK8
Akan Dimaklumkan JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan
5 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK9
Akan Dimaklumkan JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan
6 Maklumat Tambahan 23 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa

TARIKH KEMASUKAN : 30 & 31 MAC 2021

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
1 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Akademi Pengajian Islam)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
2 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Akademi Pengajian Melayu)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
3 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Bahasa & Linguistik)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
4 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Ekonomi & Pentadbiran)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
5 Senarai 2 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Pendidikan)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
6 Senarai 2 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Perniagaan & Perakaunan)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
7 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Sains)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
8 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
9 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Sastera & Sains Sosial)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
10 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Undang-undang)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
11 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Fakulti Seni Kreatif)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
12 Senarai 1 : Nama "Pelajar Berkeperluan"
(Pusat Sukan & Sains Eksesais)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
*Senarai nama telah di emelkan kepada siswamail pelajar. Sila rujuk siswamail anda.
13 SOP Kemasukan Semula "Pelajar Berkeperluan"
(Sebelum dan Semasa)
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
14 Sticker Kenderaan Bagi Tujuan Lapor Diri di
Point of Assembly (POA) - PPT KK9
25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa
15 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK8
Akan Dimaklumkan JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan
16 Waktu Operasi Kaunter di
Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) KK9
Akan Dimaklumkan JK COVID-19 BHEP Akan Dimaklumkan
17 Maklumat Tambahan 25 Februari 2021 JK COVID-19 BHEP Sedang Berkuatkuasa

Last Updated: 04/03/2021