03-7967 3506 hep@um.edu.my

SEMESTER 2 SESI 2020/2021

Home / SEMESTER 2 SESI 2020/2021

KEMASUKAN "PELAJAR BERKEPERLUAN"
BAGI SEMESTER 2, SESI AKADEMIK 2020/2021


DOKUMEN PENTING

BIL. MAKLUMAT/DOKUMEN TARIKH DIKELUARKAN DIKELUARKAN OLEH TEMPOH PENGUATKUASAAN
01 Infografik Proses Kemasukan Semula "Pelajar Berkeperluan" di Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) 1 Mac 2021 JK COVID-19 BHEP Mulai 1 Mac 2021
02 Infografik SOP Pengurusan & Pengoperasian di Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) 1 Mac 2021 JK COVID-19 BHEP Mulai 1 Mac 2021
03 Infografik Proses Daftar Keluar "Pelajar Berkeperluan" dari Pusat Pengasingan Terpusat (PPT) 1 Mac 2021 JK COVID-19 BHEP Mulai 1 Mac 2021
04 Pelekat Kenderaan bagi Tujuan Pendaftaran di "Point of Assembly" (POA) 1 Mac 2021 JK COVID-19 BHEP Mulai 1 Mac 2021
05 Maklumat Tambahan - No. Telefon Pejabat Kolej Kediaman 1 Mac 2021 JK COVID-19 BHEP Mulai 1 Mac 2021
06 Pemakluman Berkaitan Proses Daftar Masuk "Pelajar Berkeperluan" Bagi Semester 2, Sesi Akademik 2020/2021 10 Mac 2021 PEJABAT
TNC HEP
Mulai 9 Mac 2021
06 SOP On Campus Entry for Students with Essential Needs (International) 17 March 2021 JK COVID-19 BHEP Starting from
17 March 2021
07 Pemakluman Berkaitan Pergerakan Pelajar Yang Telah Berada Di Kolej Kediaman Sepanjang Tempoh PKPB 22 Mac 2021 PEJABAT
TNC HEP
Mulai 22 Mac 2021
08 Pemakluman Mengenai Proses Pergerakan Pulang Pelajar Sempena Cuti Perayaan Aidilfitri Tahun 2021 1 Mei 2021 PEJABAT
TNC HEP
1 Mei 2021
09 Cuti Perayaan Aidilfitri - SOP Pergerakan Pulang ke Kediaman 1 Mei 2021 JK COVID-19 BHEP 1 Mei 2021
10 Cuti Perayaan Aidilfitri - SOP Pergerakan Pulang Semula ke Kampus 1 Mei 2021 JK COVID-19 BHEP 1 Mei 2021
11 Cuti Perayaan Aidilfitri - SOP Pengasingan Semula 1 Mei 2021 JK COVID-19 BHEP 1 Mei 2021
12 SOP Kes Positif/Kontak Rapat COVID-19 (Pelajar)
Borang Pelaporan Kes Positif/Kontak Rapat
1 Mei 2021 JK COVID-19 BHEP 1 Mei 2021
13 SOP Pergerakan Pelajar yang berada di dalam Kawasan Kampus 1 Mei 2021 JK COVID-19 BHEP 1 Mei 2021

TARIKH KEMASUKAN PELAJAR MENGIKUT FASA

FASA FAKULTI TERLIBAT TARIKH PEMAKLUMAN TARIKH KEMASUKAN CATATAN TAMBAHAN
Fasa
Awal

Fakulti Pergigian
Fakulti Perubatan
Fakulti Pendidikan

16 Februari 2021 18 Februari 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Fakulti Perubatan
Fakulti Perniagaan & Perakauan
21 Februari 2021 21 Februari 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Fasa 1 Fakulti Alam Bina
Fakulti Farmasi
Fakulti Kejuruteraan
Fakulti Perubatan
21 Februari 2021 1 & 2 Mac 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Fasa 2 Fakulti Kejuruteraan 23 Februari 2021 15 & 16 Mac 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Fasa 3 Akademi Pengajian Islam
Akademi Pengajian Melayu
Fakulti Bahasa & Linguistik
Fakulti Ekonomi & Pentadbiran
Fakulti Pendidikan
Fakulti Perniagaan & Perakaunan
Fakulti Sains
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
Fakulti Sastera & Sains Sosial
Fakulti Seni Kreatif
Fakulti Undang-undang
Pusat Sukan & Sains Eksesais
25 Februari 2021 30 & 31 Mac 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Fasa 4 Fakulti Kejuruteraan 12  April 2021 16 April 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Akademi Pengajian Islam
Akademi Pengajian Melayu
Fakulti Alam Bina
Fakulti Bahasa & Linguistik
Fakulti Ekonomi & Pentadbiran
Fakulti Farmasi
Fakulti Kejuruteraan
Fakulti Pendidikan
Fakulti Perniagaan & Perakaunan
Fakulti Perubatan
Fakulti Sains
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
Fakulti Sastera & Sains Sosial
Fakulti Seni Kreatif
Fakulti Undang-undang
Pusat Sukan & Sains Eksesais
15 April 2021 20 April 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.
Akademi Pengajian Melayu
Fakulti Kejuruteraan
Fakulti Sains
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat
25 April 2021 26 - 28 April 2021 Senarai nama yang terlibat telah
diemelkan kepada siswamail pelajar.

Last Updated: 06/05/2021