03-7967 3506 hep@um.edu.my

Psychology Management & Counseling Section

Home / Contact Us / Psychology Management & Counseling Section

 PEJABAT TIMBALAN PENDAFTAR 

 Noorihan Ali Yusof 
 Timbalan Pendaftar 
 03 - 7967 3507 
 noorihan@um.edu.my 


SEKSYEN PENGURUSAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
URUSAN KAUNSELING

 Lizawati Abd. Sane 
 Ketua Pegawai Psikologi 
 03 - 7967 3244 
 lieza@um.edu.my 

 Vijayah Malar A/P Palanisamy   Maznah Azis 
 Pegawai Psikologi Kanan   Pegawai Psikologi Kanan 
 03 - 7967 3540   03 - 7967 3342 
 vijayah@um.edu.my   maznah_azis@um.edu.my 

 Marina Ibrahim 
 Pembantu Tadbir 
 03 - 7967 3244
 ynamarina@um.edu.my 


SEKSYEN PENGURUSAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING
URUSAN SISWA OKU

 Lizawati Abd. Sane 
 Ketua Pegawai Psikologi 
 03 - 7967 3244 
 lieza@um.edu.my 

 Nor Nismawati Mokhtar   Muhammad Firdaus Abu Hassan 
 Pegawai Psikologi Kanan   Pegawai Psikologi 
 03 - 7967 3335   03 - 7967 3430 
 nisma_mokhtar@um.edu.my   firdaus_hassan@um.edu.my 

 Khairuldin Ismail Salim 
 Pembantu Tadbir 
 03 - 7967 2090 
 k_rule@um.edu.my 

Last Updated: 19/03/2021