03-7967 3506 hep@um.edu.my

PENJANA KPT-CAP

Program PENJANA KPT-CAP memberi peluang kepada graduan untuk mengikuti program Place and Train, keusahawanan dan Gig Economy melalui kerjasama IPT dan industri. Senarai program akan ditambah dari semasa ke semasa. Graduan tahun 2019 (belum bekerja) dan 2020 boleh mengemukakan permohonan sehingga tahun 2021.

Syarat Umum

  1. Warganegara Malaysia
  2. Graduan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti.
  3. Graduan 2019 yang belum bekerja dan graduan tahun 2020.
  4. Graduan peringkat pengajian Sarjana Muda/Diploma/Sijil. Graduan peringkat Sijil bagi Politeknik dan Kolej Komuniti sahaja.
  5. Belum ditawarkan sebarang program di bawah PENJANA.

Permohonan perlu melalui portal GREaT (http://great.mohe.gov.my).

Graduates Reference Hub for Employment and Training (GREaT) adalah portal sehenti kepada graduan untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang kerjaya, program dan tips meningkatkan kebolehpasaran graduan.

Last Updated: 14/04/2021