03-7967 3506 hep@um.edu.my

Office of Deputy Vice Chancellor

Home / Contact Us / Office of Deputy Vice Chancellor

KETUA JABATAN

 Prof. Ir. Dr. Abdul Aziz Abdul Raman 
 Ketua Jabatan
 Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar)
 03-7967 3201 / 7700
 tnc_hepa@um.edu.my 
 azizraman@um.edu.my 

 Haniza Hamzah
 Setiausaha Pejabat 
03-7967 3201
 hannyza@um.edu.my 
 

PENGURUSAN PROJEK, DATA & STATISTIK

 Nadia Syahira Rosli 
  Penolong Pendaftar 
 03-7967 3577 
nadiarosli@um.edu.my 

Nor Azura Adnan  Azeerin Ahmad Nur Awatif Ruslan  
Pen. Peg. Tek. Maklumat  Pembantu Tadbir  Pembantu Tadbir
03 - 7967 7795   03 - 7967 3577    03 - 7967 7795 
azura_adnan@um.edu.my  azeerin@um.edu.my   hawatif2@um.edu.my 

Mohd Nasarudin Saian Mohd. Jazlan Hassan
Pembantu Operasi Pemandu TNC
03 - 7967 3471  03 - 7967 3471
cbudin@um.edu.my jank@um.edu.my 


PENGURUSAN KEWANGAN
URUSAN PENJANAAN PENDAPATAN, AUDIT & BELANJAWAN

 Hairunmiza Ishak 
 Penolong Pendaftar 
 03 - 7967 3589 
 hairunmiza@um.edu.my 

 Anna Faizah Mohd. Shariff   Azean Indrawati Abd. Razak  Nor Farah Hani Mohd. Hashim   Shah Rafidzalina Khalid   Norsyahda Mohd. Ariff 
 Pen. Akauntan   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan) 
 03 - 7967 3419   03 - 7967 3415   03 - 7967 3415   03 - 7967 3291  03 - 7957 6908 
 anna_faizah@um.edu.my   azean@um.edu.my   fara.hany@um.edu.my   rafidzalina@um.edu.my   syahda@um.edu.my 

 Zaleha Awang   Siti Saniyah Ibrahim  Nurwani Yusri
 Pembantu Tadbir   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pembantu Tadbir 
 03 - 7967 3418   03 - 7967 3417   03 - 7967 3415 
 fattah@um.edu.my  saniyah88@um.edu.my   nurwani@um.edu.my 


PENGURUSAN KEWANGAN
URUSAN PEROLEHAN & PEMBAYARAN

 Raja Fitriyani Raja Ibrahim  
 Pegawai Kewangan  
 03 - 7967 3375 
 fitriyani@um.edu.my 

 Hasimah Mohd. Hamdan   Faizah Abdullah   Norma Dochik   Raja Norafidah Raja Ahmad 
 Pen. Akauntan   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan) 
 03 - 7967 7069   03 - 7967 3418   03 - 7967 3417   03 - 7967 3418 
 shika@um.edu.my   faieabdullah@um.edu.my   normadochik@um.edu.my   fidailham@um.edu.my 

 Mazura Mat Lazim   Deasymardiany Masrul   Mohd. Azhar Zakaria 
 Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan)   Pem. Tadbir (Kewangan) 
 03 - 7967 3417   03 - 7967 3415   03 - 7967 3291 
 mazura@um.edu.my   deasyskh02@um.edu.my   zahar@um.edu.my 


KOR SUKARELAWAN POLIS SISWA/SISWI (SUKSIS)
UNIVERSITI MALAYA

 ASP Mohd. Sokri Ismail  
 Penyelaras PDRM   
 03 - 7967 3372 
Last Updated: 19/03/2021