03-7967 3506 hep@um.edu.my

UM cabar mahasiswa bina dron sendiri

Home / News

Sinar Harian (Kampus UOLS)  |  03 Julai 2019

Sebuah pertandingan membina dron di antara mahasiswa tahun kedua pengajian Kejuruteraan Elektrik di Universiti Malaya (UM) telah diadakan baru-baru ini. Seramai 150 peserta telah mengambil bahagian di dalam pertandingan yang dinamakan "EE Makerthon 2019: Drone Challenge" ini. Menurut Dr. Mohamad Sofian Abu Talip, pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Elektrik UM yang merupakan penyelaras pertandingan ini, peserta tersebut telah dibahagikan kepada 18 kumpulan.

Seterusnya, Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik UM, Prof. Madya Dr. Suhana Mohd. Said berkata, pertandingan, program ini sebenarnya telah melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sangat relevan dalam menyampaikan elemen pembinaan perkakasan dan pengaturcaraan perisian kepada para mahasiswa.

Last Updated: 24/07/2019