03-7967 3506 hep@um.edu.my

PAKEJ PELAN DATA DAN PERANTI UNTUK PELAJAR INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI (IPT)

Home / News

Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) telah mengambil inisiatif untuk membantu pelajar dalam meningkatkan capaian internet dengan mendapatkan maklumat terperinci lokasi Pusat Internet Komuniti di bawah seliaan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) melalui https://mycomms.skmm.gov.my/security/login.aspx Maklumat yang disediakan dalam laman tersebut adalah dashboard berkaitan lokasi PIK, liputan rangkaian mengikut negeri dan lain-lain.

Last Updated: 20/11/2020