03-7967 3506 hep@um.edu.my

COVID-19 BHEP

Home / COVID-19 BHEP


NOTIS TERKINI / CURRENT NOTICES

BIL
NO.
NOTIS
NOTICES
TARIKH DIKELUARKAN
DATE ISSUED
DIKELUARKAN OLEH
ISSUES BY
1 Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Universiti Malaya
(14 - 27 Okt 2020)
Universiti Malaya Conditional Movement Control Order
(14 - 27 Oct 2020)
12 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
2 Pengurusan Dokumen Pengijazahan & Visa Pelajar
The Management of Graduation Document & Student Visa
15 Oktober 2020 Pusat Perkhidmatan & Pentadbiran Akademik (AASC)
3 Pengurangan Yuran Perkhidmatan Universiti
Reduction of University Service Fee
16 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
4 Keberadaan Pelajar di dalam Kampus Semasa Tempoh PKPB
Students Presence on Campus During CMCO
18 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
5 Portal bagi Perkembangan Terkini di UM berhubung Penularan Pandemik COVID-19
Portal for UM Latest Updates in response to COVID-19 Pandemic
28 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
6 Keberadaan Pelajar di Kampus Semasa Tempoh PKPB (9 Nov - 6 Dis 2020)
Students Presence on Campus During CMCO (9 Nov - 6 Dec 2020)
8 November 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
7 Pengoperasian Institusi Pendidikan Tinggi Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 12 Januari 2021 Kementerian Pengajian Tinggi
8 Pemakluman Awal Berkaitan Proses Bagi "Pelajar Berkeperluan" Untuk Memasuki Kampus Pada Semester 2, Sesi Akademik 2020/2021 (Mulai 1 Mac 2021) 5 Februari 2021 Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP)
9 Kemasukan Semula Pelajar Ke kampus Secara Fizikal Bermula 1 Mac 2021 9 Februari 2021 Kementerian Pengajian Tinggi


PANDUAN / GUIDELINES

BIL
NO.
PANDUAN
GUIDELINE
TARIKH DIKELUARKAN
DATE ISSUED
DIKELUARKAN OLEH
ISSUED BY
TEMPOH PENGUATKUASAAN
ENFORCEMENT PERIOD
01 Buku Pembudayaan Norma Baharu KPT 25 November 2020 Kementerian Pengajian Tinggi On Going
02 Perkhidmatan Tele-Kaunseling & Perundingan
Tele-Counseling & Consultation Services
21 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
03 Pergerakan Pelajar Di Dalam Kampus
Students Movement in Campus
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
04 Pergerakan Rentas Negeri/Daerah
Cross State/District Movement
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
05 Aktiviti/Projek Pelajar
Student Activities/Projects
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
06 Ruang Aktiviti Pelajar
Student Activity Room
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
07 Aktiviti Sukan/Riadah
Sport Activities
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
08 Penggunaan Surau
Musollah
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
09 Kafeteria
Cafeteria
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going


BORANG / FORM

BIL
NO.
BORANG
FORM
TARIKH DIKELUARKAN
DATE ISSUED
DIKELUARKAN OLEH
ISSUED BY
TEMPOH PENGUATKUASAAN
ENFORCEMENT PERIOD
1 Borang Keluar Masuk Kolej Kediaman - Terkini
Residential College Entry & Exit Form - Current
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
2 Borang Akuan Pergerakan Pelajar - PKP
Student Movement Application Form - MCO
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
3 Borang Permit Pergerakan PKP - PDRM
Movement Permit Application Form - PDRM
22 Januari 2021 JK COVID-19 BHEP On Going
Last Updated: 20/04/2021