03-7967 3506 hep@um.edu.my

COVID-19 BHEP

Home / COVID-19 BHEP


NOTIS TERKINI / CURRENT NOTICES

BIL
NO.
NOTIS
NOTICES
TARIKH DIKELUARKAN
DATE ISSUED
DIKELUARKAN OLEH
ISSUES BY
1 Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Universiti Malaya
(14 - 27 Okt 2020)
Universiti Malaya Conditional Movement Control Order
(14 - 27 Oct 2020)
12 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
2

Pengurusan Dokumen Pengijazahan & Visa Pelajar
The Management of Graduation Document & Student Visa

15 Oktober 2020 Pusat Perkhidmatan & Pentadbiran Akademik (AASC)
3 Pengurangan Yuran Perkhidmatan Universiti
Reduction of University Service Fee
16 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)
4 Keberadaan Pelajar di dalam Kampus Semasa Tempoh PKPB
Students Presence on Campus During CMCO
18 Oktober 2020 Pejabat Komunikasi Korporat (CCO)


PANDUAN / GUIDELINES

BIL
NO.
PANDUAN
GUIDELINE
TARIKH DIKELUARKAN
DATE ISSUED
DIKELUARKAN OLEH
ISSUED BY
1 Pergerakan Keluar Sementara Dari Kawasan Kampus
Temporarily Leaving the Campus Ground
14 Oktober 2020 JK COVID-19 BHEP
2 Panduan Pengisian Borang Keluar Masuk Kolej Kediaman
Guideline to Fill In the Residential College Entry & Exit Form
14 Oktober 2020 JK COVID-19 BHEP
3 Memasuki Kawasan Kampus untuk Pelajar Luar Kampus
Entering Campus during CMCO for Off-Campus Students
17 Oktober 2020 JK COVID-19 BHEP
4 Waktu Operasi Kafeteria di Kolej Kediaman
Residential College Cafeteria Operation Hours
19 Oktober 2020 JK COVID-19 BHEP

Last Updated: 19/10/2020