03-7967 3506 hep@um.edu.my

Administration & Student Service Section

Home / Contact Us / Administration & Student Service Section

PEJABAT TIMBALAN PENDAFTAR

 Noorihan Ali Yusof 
 Timbalan Pendaftar  
 03 - 7967 3507 
 noorihan@um.edu.my 

 Noorhayati Darman 
 Setiausaha Pejabat 
 03 - 7967 3507 
 noorihan@um.edu.my 


SEKSYEN PENTADBIRAN & PERKHIDMATAN PELAJAR

 S Ramlee Shamsuddin   Mizra Hilmi Abu Bakar 
             Urusan Pentadbiran                 Urusan Hubungan & Kebajikan Pelajar  
 Penolong Pendaftar Kanan Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan 
 03 - 7967 7044    03 - 7967 7750 
 alramlee@um.edu.my   mizra@um.edu.my 


URUSAN PENTADBIRAN

 S Ramlee Shamsuddin 
Urusan Pentadbiran 
 Penolong Pendaftar Kanan 
 03 - 7967 7044 
alramlee@um.edu.my

 Mohd Fais Ismail
Urusan Pentadbiran 
 Penolong Pendaftar 
 03 - 7967 73511
mohdfais@um.edu.my

 Mazlan Samsudin   Asmah Jamaludin   Anita Mat Yasin 
Pem. Tadbir  Pem. Tadbir   Pem. Tadbir 
 03 - 7967 3511   03 - 7967 7060   03 - 7967 3497 
 arelan@um.edu.my  asmahj@um.edu.my   anita@um.edu.my 

 Norhaniza Supaat   Farah Amalina Abu Bakar  Khairulanwar Ahmat Siti Halijah Ahmad 
 Pem. Tadbir   Pem. Tadbir   Pem. Tadbir   Pem. Tadbir 
 03 - 7967 7068   03 - 7967 7044   03 - 7967 3497   03 - 7967 3216 
 niza80@um.edu.my   farahamalina@um.edu.my  khairulanwar@um.edu.my   sitihalijahahmad@um.edu.my 

 Muhd. Na'aim Muhd Noh   Muhd Nasarudin Saian   Mohd. Hafizul Othman 
 Pem. Operasi   Pem. Operasi   Pem. Operasi 
 03 - 7967 3506   03 - 7967 3506   03 - 7967 3506 
 mn_mn@um.edu.my   cbudin@um.edu.my   hafizul@um.edu.my 

 Kuzaimi Mustafa   Norsaifulzaydi Abd. Abas   Zunairi Bidin   Mohd. Tarmidi Maat   Abdul Halim Ali 
 Pemandu   Pemandu   Pemandu   Pemandu   Pemandu 
 03 - 7967 3374   03 - 7967 3374   03 - 7967 3374   03 - 7967 3374   03 - 7967 3374 
 kuzaimi@um.edu.my   zaydi@um.edu.my   zack@um.edu.my   tarmidi@um.edu.my   ahalim@um.edu.my 

 Mohd. Farid Abdullah 
 Pekerja Awam 
 03 - 7967 3506 
 farid@um.edu.my 


URUSAN HUBUNGAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR

 Mizra Hilmi Abu Bakar 
 Urusan Hubungan & Kebajikan Pelajar 
 Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan 
 03 - 7967 7750 
 mizra@um.edu.my 

 Shurila Anati Md Jaafar  Julianna Ariff   Rohaida Ismail  Amelisa Yahaya
Pen. Pegawai Tadbir  Pembantu Tadbir   Pembantu Tadbir   Pembantu Tadbir 
 03 - 7967 7750  03 - 7967 7750   03 - 7967 3290   03 - 7967 3410
shurila@um.edu.my  ju_111401@um.edu.my  r_aida@um.edu.my   amelisa@um.edu.my 

Last Updated: 19/03/2021